10 steg för en ny industrialisering av Sverige

IF Metall vill ha en aktiv industripolitik för jobben, för industrin och för Sveriges framtid. Vid en pressträff på kongressen presenterades förbundets tiopunktsförslag.

Presskonferens Anders

Sverige har en industri som är världsunik, men som tyvärr har tappat kraftigt under senare år.

– Kontrollen över flera av våra stora företag har flyttat utanför landets gränser och återväxten av ny industri har varit svag. Investeringskvoten sjunker, framför allt inom tillverkningsindustrin, säger Maja-Malin Ekelöf, utredare på IF Metall.

Industrins exportinkomster betalar en stor del av vår välfärd. Och när industrin sviktar får resten av ekonomin stora problem.

– Nu behöver Sverige en regering som skapar bättre förutsättningar för den svenska industrin. Den sittande regeringen har agerat alldeles för passivt, säger Anders Ferbe, förbundsordförande.

IF Metalls utredningsenhet har tagit fram ett 10-punktsprogram för en ny industrialisering i Sverige.

– Vi kommer att använda programmets 10 förslag i de diskussioner vi för både med regeringen och med oppositionen, säger Anders Ferbe.

10 steg för ny industrialisering av Sverige kan du läsa här.