Kongressen säger stopp för sämre stupstock i Teknikavtalet

Under avsnittet arbetstidsfrågor fick förbundsstyrelsen se sig överröstade i två olika frågor, arbetstidskorridoren i Teknikavtalet samt rätten till tjänstledigt för att prova nytt arbete. 

Ombuden

Daniel Hellkvist, ombud från avdelningen i Östergötland och anställd på BT Products i Mjölby, hade skrivit en av de motioner som kongressombuden biföll när det gäller den så kallade ”arbetstidskorridoren” i Teknikavtalet IF Metall. Stupstocksregeln, som gäller om man inte blir överens om annat, innebär i dag att en arbetsgivare  kan variera arbetstidens start och slut med 30 minuter per dag.

I takt med att korridoren blivit mer flexibel för arbetsgivarna har förhandlingarna om arbetstidens förläggning blivit svårare, säger Daniel Hellkvist.

– Eftersom man i utgångsläget endast har det nuvarande arbetstidsschemat och reglerna i avtalet att utgå från, är det klart att våra positioner försvagats, säger Daniel Hellkvist.

Nathalie2

Även Nathalie Folkunger, kongressombud från IF Metall Kronoberg och Nibe AB i Markaryd, hade yrkat på ett stopp för mer flexibla arbetstidskorridorer i Teknikavtalet IF Metall.

– Avtalet har blivit tandlöst. Arbetstidsförhandlingarna har de senaste fem åren varit våra tuffaste förhandlingar på företaget, säger Nathalie Folkunger.

Eftersom alla har olika förutsättningar och företaget blivit allt mer ointresserat av att komma överens om arbetstiderna i förhandlingar, känns det bra att kongressen nu satt ner foten.

 

 

 

Kongressen gav även IF Metall uppdraget att i kommande avtalsförhandlingar arbeta för att minska korridoren.

Kongressen röstade även för att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för en rätt till tjänstledigt för att prova nytt arbete införs i lag eller avtal.