Klubbarna på Astra Zeneca protesterar mot Pfizers bud

Klubbarna vid Astra Zeneca är djupt oroade över de negativa konsekvenser som ett uppköp skulle innebära för medlemmarna och det svenska life-scienceklustret, säger Milan Bogicevic, IF Metalls klubbordförande vid Astra Zeneca Snäckviken.

Oron grundar sig på erfarenheter från Pfizers historia och tidigare förvärv av bolag.
- De har ofta följts av neddragningar och nedläggningar världen över, säger Milan Bogicevic, som även är ordförande i Astra Zenecas Europeiska företagsråd.

Ett exempel är från Pfizers uppköp av Pharmacia 2003.
- Trots löften om stora investeringar har den svenska verksamheten successivt avvecklats och flyttats ut och i dag finns bara en mindre verksamhet kvar, säger Milan Bogicevic.

I sitt uttalande säger klubbarna att de är övertygade om att det är ett övergripande samhällsintresse att bevara ett starkt och självständigt Astra Zeneca:

- Pfizer har hittills inte visat att det finns några som helst fördelar med ett uppköp för varken Sverige som nation, våra medlemmar eller våra kollegor runt om i Europa.