Kvällsdebatt om avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar är ett område där så många som 56 motioner inkommit. Under lördagskvällen var många av IF Metalls kongressombud uppe och talade för sina förslag.

Susanne Ohrn OmbudFörsäkringsområdet är för många ett krångligt och svårbegripligt område med många förkortningar och regler att kunna. Det är också ett område som väcker många känslor hos både talare och lyssnare.

Kongressens ombud beslutade bland annat om att IF Metall ska arbeta för att Avtalspension ska betalas in från första arbetsdagen, oavsett ålder. I dag påbörjas inbetalning till tjänstepensionen först när man fyllt 25 år.

Några repliker ur debatten:

– Jag råkade ut för en svår olycka när jag körde på en älg. Jag har varit hos St Per och hälsat på, men han tyckte jag var lite tjatig och skickade mig tillbaks till livet.
Susanne Öhrn, IF Metall Blekinge

Pia Eklund– Många medlemmar gör inte ens någon anmälan om arbetsskada idag därför att man redan från början tror att det inte är någon idé.
Christer Eriksson, IF Metall Södra Västerbotten

– Många av våra medlemmar som är arbetslösa och sjukskrivna har en usel ekonomi. Jag yrkar bifall så att Susanne och alla andra drabbade kan få tid på sig att bli friska och komma tillbaks i arbetslivet.
Pia Eklundh, IF Metall Blekinge

Avtalspension, Avtalsgruppsförsäkring, inkomstträckning från första dagen om man råkar ut för ett olycksfall i arbetet, var några debattämnen. De 56 motionerna handlar alla om avtalsförsäkringsvillkorsförbättringar på olika sätt och av dessa 52 föreslog förbundsstyrelsen att de skickas vidare till avtalsrådet.

–Jag hoppas och tror att ni håller med om att dessa är väldigt viktiga. Och när ni nu har sagt era viktiga synpunkter, så tror jag att för att vi ska få igenom dessa behöver vi föra dem vidare till avtalsrådet för att diskutera dem vidare inom förhandlingsdelegationerna, sa Annika Nilsson, sakkunnig ombudsman från IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.