Kongressen röstade för ändrade rutiner för avtalsteckning och ny kommentarsbok

Flera kongressombud ville slopa de gemensamma avtalskommentarerna på Teknikavtalet IF Metall. Ungefär lika många talade för egna kommentarer för Motorbranschavtalet. De senare vann när kongressen gick emot förbundsstyrelsens förslag. 

Skarmklipp 

På motorbranschavtalets område har inga nya avtalskommentarer tagits fram på flera år. Det är ett stort problem, menade flera kongressombud.
De fick med sig kongressen på sin linje och beslutet blev att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny kommentarsbok för att underlätta tolkningar av avtalet på arbetsplatser och avdelningar.

Kongressen skickade även med ett uppdrag till förbundsstyrelsen när det gäller vilka kollektivavtal som ska kunna tecknas lokalt på arbetsplatser där företaget inte är med i en arbetsgivarorganisation.

Beslutet innebär att IF Metall ska öppna upp föra att teckna så kallade hängavtal på samtliga de avtalsområden där i dag medlemskap i en arbetsgivarorganisation automatiskt innebär ett riksavtal.