Ja till fler regionala skyddsombud

Arbetsmiljön har haft låg politisk prioritet under de senaste åren. Sverige har halkat efter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och de som fått ta smällen är arbetarna.

– När regeringen struntar i arbetsmiljön måste vi agera. Därför är det bra att vi nu beslutat att öka antalet regionala skyddsombud i förbundet, säger Karin Berger, kongressombud från IF Metall Borås.

Kongressen beslutade bland annat också att förbundet ska arbeta för:

Karin Berger Cropped

 

  • att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten så att de hinner utreda arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken innan de preskriberas
  • att Arbetsmiljöverket ska få mer resurser och vara mer aktivt på arbetsplatserna
  • att sätta tryck på nästa regering i arbetsmiljöfrågor
  • att antalet arbetsmiljöinspektörer ska öka.