Nej till dubbelreglering av bemanningsföretag

Många kongressombud engagerade sig i diskussionen kring inhyrdas rättigheter och anlitandet av bemanningsföretag, under avsnittet Vår arbetsplats.

Jacob Dranvik, IF Metall Halland, var en av dem som var flitiga i talarstolen:
– Innan arbetsgivare anlitar bemanningsföretag ska de förhandla enligt medbestämmandelagen. Men ofta följer arbetsgivarna inte lagen, och konsekvenserna för dem blir små eller inga alls. Lagen är helt enkelt uddlös. Därför måste vi reglera anlitandet av bemanningsföretag i våra kollektivavtal.

Mikael Widéen, IF Metall Sydvästra Skåne och tillika klubbordförande på bemanningsföretaget Manpower i Malmö, höll inte med utan yrkade i stället avslag på motionen:
– Vi ska inte lägga kraft på att reglera det som redan är reglerat i lag.

mikael wideen

Kongressen beslutade att avslå motionen.

Motionerna som föreslog att våra kollektivavtal på olika sätt ska kompletteras med texten att facklig introduktion även ska omfatta inhyrd personal överlämnades till avtalsrådet. Motionerna som handlade om att ge klubbarna lokal företrädesrätt för inhyrda ansågs som beaktade.

....................

Diskussionen kring bemanningsföretag och inhyrning fortsätter på måndag under kongressområdet Vårt samhälle. Då berörs bland annat frågan om huruvida IF Metall ska verka för en begränsning för eller förbud mot bemanningsföretag.