Nej till förbud, ja till ökad trygghet för inhyrda

Andelen anställda inom bemanningsbranschen bara ökar och därmed ökar även de otrygga anställningarna. Men IF Metall kommer inte att arbeta för något förbud mot eller begränsningar för bemanningsbranschen. Den linjen vann inte majoritetens gehör på kongressen.

I stället beslutade kongressen att IF Metall även fortsättningsvis – via avtal med våra motparter och genom vårt fackliga engagemang på arbetsplatserna – ska arbeta för att stärka de inhyrdas villkor och för att både bemanningsföretagen och de inhyrande företagen ska ta ett större ansvar för de anställdas trygghet.
– Vi kan inte arbeta för ett förbud mot en hel bransch. I stället ska vi se till att bemanningsföretagen tecknar och följer Bemanningsavtalet, vi ska fortsätta ställa krav på att inhyrda får bättre villkor och vi ska organisera fler bemanningsanställda. Det är vår fackliga uppgift, sa Mikael Widéen, IF Metall Sydvästra Skåne.

Förbundsordförande Anders Ferbe var av samma åsikt:
– Med branschanpassningar och stort fackligt inflytande, inte förbud, ska vi lösa frågan om våra medlemmars behov av trygghet kontra företagens behov av flexibilitet.

Se filmen där Mikael Widéen berättar om kongressdebatten och om hur han tycker att IF Metall ska arbeta med bemanningsfrågan framöver.