Arbetslösheten ska bekämpas med regeringsskifte

Arbetslösheten löpte som en röd tråd när LO-ordföranden Kålle talade till IF Metalls kongressombud.
- Lås oss välja en ny regering som sätter frågan att lösa arbetslösheten i främsta rum.

Det är en upprörd Karl-Petter Thorwaldsson som pratar om de skillnader som vuxit fram i samhället de senaste åtta åren.
- Faktum är att det finns få länder där skillnaderna i samhället växer så fort. 

Samtidigt menar Kålle att detta inte är så konstigt när alla våra resurser ständigt används för att sänka skatterna.
- Då uppstår skillnader.

Sverige får idag ta emot krisstöd från EU för vår ungdomsarbetslöshet, så illa är det idag, dundrade Kålle:
- Det finns inget sämre sätt att börja sitt vuxenliv på än att vara arbetslöshet. Som ni vet har vi en av den högsta arbetslösheten i Europa. Ingen ung människa ska vara arbetslös.

Inom LO har vi lovat oss själva att på nästa kongress svara på frågan hur vi ska lösa arbetslösheten. Det finns ingen fråga som är mer viktigt att lösa.

I arbetslöshetens spår ökar också antalet otrygga anställningsformer, visstidsanställningar, delade turer och till och med tredelade turer.
- Detta skapar enbart otrygghet och misstänksamhet mellan arbetare. 
- Vi måste jobba för att vi får en ny regering som sätter trygga anställningar först!