Karens vid konflikt kvarstår

Karensen vid konflikt är fem dagar och kommer så förbli. Kongressombudet Besim Matoshi påminde också om att IF Metalls stadgar redan ger möjlighet för förbundsstyrelsen att besluta om slopad karens.

Rösträkning

Under söndagsmorgonen, på kongressens tredje dag, fortsatte kongressen under avsnittet Vår organisation. Motioner om karens vid konflikt stod först på dagordningen.

Annika Josefsson CroppedKarens i fem dagar, dvs fem dagar utan någon inkomst, betyder ett stort hål för de flesta och många var uppe på kongressen och talade:

– Jag har varit ung och ensamstående mamma. Jag hade varit väldigt frustrerad om jag hade förlorat en hel veckas betalning. Min vilja till konflikt hade definitivt varit mindre, för barnen hade faktiskt gått först, sa Annika Josefsson, IF Metall Bohuslän-Dal.

 

Besim Matoshi CroppedBesim Matoshi, IF Metall Västbo-Östbo, menade dock att det redan nu finns möjlighet i stadgarna som ger Förbundsstyrelsen rätt att slopa karensen.

– Dessutom finns det en stark anledning att ha en karens och jag tror att viljan till konflikt finns hos oss alla härinne, när och om det är behov av det. Men den måste vara noga diskuterad och kommunicerad och den skapas av vår gemensamma vilja. Jag tror inte att slopad karens är ett  incitament för konfliktvilja eller ej.

 

 IF Metalls avtalssekreterare, Veli-Pekka Säikkälä, som även är ordförande för konfliktkommittén betonade också att vår karens är ytterligare en stark signal till arbetsgivarsidan.

– Det är en oerhörd stark signal att vi, trots en karens, är beredda att gå ut i konflikt.

Exempel på när möjligheten att bevilja ersättning trots karens finns också.
– Hittills är det så att varje gång när vi gått ut i konflikt med småföretag för att teckna kollektivavtal har förbundsstyrelsen beviljat ersättning trots karens, sa Veli-Pekka Säikkälä.