Kongressen ska ta ställning till avgiftssänkning

Flera motioner till kongressen i maj handlar om ekonomi- och avgiftsfrågor och bland annat finns förslag på en sänkning av medlemsavgiften.
– Det finns ekonomiskt utrymme för en avgiftssänkning. Därför har förbundsstyrelsen bifallit motionen, säger Ulf Andersson, ekonomichef på IF Metall.

 

Inför kongressen har IF Metalls ekonomikommitté fått i uppdrag att analysera förbundets ekonomi, och bland annat nivån på den centrala medlemsavgiften.

Enligt ekonomikommittén finns utrymme att sänka avgiften med 0,2 procentenheter från och med 2015, vilket motsvarar 50 kronor per månad för medlemmar som tjänar 25 000 kronor per månad.

En vägledande princip i utformningen av förslaget är att även de som inte har en lönerelaterad inkomst får lika stor avgiftssänkning i krontal som den genomsnittlige medlemmen.
– För medlemmar som betalar den lägsta avgiften, alltså arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och studerandemedlemmar, föreslår förbundsstyrelsen därför att sänkningen bli 50 kronor per månad, säger Ulf Andersson.

Ett av argumenten för avgiftssänkningen är att förbundet faktiskt har råd.
– Förbundets kapital behöver inte förstärkas ytterligare. Avgiftsfrågan är viktig för våra medlemmar och vi ska inte ta ut mer i avgift från medlemmarna än vad som är nödvändigt för att kunna bedriva en bra facklig verksamhet.

Men innebär inte förslaget minskad finansiering till den fackliga verksamheten?
– Nej, det gör det inte eftersom vi kan täcka intäktsbortfallet med avkastning från förbundets kapital. Det innebär att nuvarande finansieringsnivå till den fackliga verksamheten kommer att vara oförändrad.

Är förslaget om avgiftssänkningen kontroversiellt?
– Det återstår att se på kongressen, men enligt de medlemsundersökningar som Novus gjorde under 2013 är en majoritet av alla medlemmarna för en avgiftssänkning.

Om förslaget om en sänkning av den centrala medlemsavgiften bifalls på kongressen i maj, innebär det att den centrala procentavgiften från och med 2015 blir 1,0 procent inklusive a-kassan. Till detta kommer den lokala avgiften som i genomsnitt är 0,55 procent.