Kongressens inriktning och upplägg

Kongressen 2014 ska ge en framtidsinriktad bild av vårt förbund och kännetecknas av en stark framtidstro och visioner. Genomgående tema ska vara att stärka organisationen. Kongressens devis är: Vi utvecklar människor och industri.

Kongressen kommer att ha tre fokusområden:

  • Vår organisation
  • Vår arbetsplats
  • Vårt samhälle

Tider för kongressen

Maj 2013
Tre broschyrer som tar upp kongressens huvudområden skickas till klubbarna. Dessa ska inspirera till att få igång diskussioner om förbundets framtid, men kan även vara underlag för att skriva motioner.

16 december 2013
Motioner och nomineringar till uppdrag ska vara förbundskontoret tillhanda. 
Observera att sådana förslag ska gå via avdelningen, som har egna slutdatum.

16–19 maj 2014
IF Metalls kongress genomförs i Stockholm.