Ja till sänkt avgift för alla medlemmar

Efter en lång debatt, och många argument både för och emot, beslutade kongressen till sist att medlemsavgiften sänks med 0,2 procentenheter från och med 2015. Det motsvarar 50 kronor per månad för medlemmar som tjänar 25 000 kronor per månad.

Ulf -A_croppedMånga kongressombud var oroliga att den fackliga verksamheten skulle förämras vid en avgiftssänkning, men IF Metalls ekonomichef Ulf Andersson lovade att så inte blir fallet:
– Finansieringsnivån för den fackliga verksamheten påverkas inte av sänkningen, eftersom inkomstbortfallet kan täckas med avkastning från förbundets kapital.

Mikael Sällström, IF Metall Göteborg, är en av dem som är nöjd med beslutet:
– Det är bra, vi ska inte ta ut en krona mer av våra medlemmar än vad som är nödvändigt.

Beslutet om avgiftssänkningen innebär också att även de som inte
har en lönerelaterad inkomst - alltså arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och studerandemedlemmar - får lika stor avgiftssänkning i krontal som den
genomsnittlige medlemmen, det vill säga 50 kronor per månad.

Se intervjun med Mikael Sällström nedan.