Mötet på arbetsplatsen leder till stark organisation

Kongresswebbis 20140513 Vanlig HemsidaRegelbundna besök och samtal mellan människor ger fler och engagerade medlemmar. Avdelningen IF Metalls Stockholms Län ser ett positivt resultat efter sina satsningar. 

Vid den senaste mätningen som gjordes sista april kunde avdelningen räkna in 646 nya medlemmar.
- Jag är helt säker på att vår uppsökerivecka i slutet av mars har hjälpt oss att nå detta resultat, säger Katja Nilsson, ansvarig för avdelningens organisationskommitté. 

Organisationskommittén består av 5 förtroendevalda, men många fler är så kallade uppsökare och deltar i arbetet att informera om facket och att engagera både nya och gamla medlemmar.
- Organisera och engagera är ett lagarbete som måste göras av oss alla och pågå hela tiden och genomsyra all vår verksamhet, säger Katja Nilsson.

 Det är också två frågor som löper genom IF Metalls kongress som hålls den 16-19 maj och närmar sig med stora steg. Under avsnittet Vår organisation kommer de 300 ombuden att diskutera motioner och förslag om hur IF Metall kan höja sin organisationsgrad.
- I vår avdelning planerar vi redan för flera olika steg under nästa år, säger Katja Nilsson.

Utbildning i organisering för samtliga i avdelningen, administratörer, ombudsmän och kommittéerna är en del. Nästa steg är att stärka förtroendevalda i klubbar ute på vissa arbetsplatser.
- Alla ska känna sig säkra och trygga i att sälja vår fackliga idé. Då vågar vi alla gå ut på arbetsplatser för att möta och engagera medlemmar, grunden för vår fackliga styrka, säger Katja Nilsson.