Vi tar kampen vidare

– IF Metalls kongress är fyra dagar av intensivt arbete för utveckling och förändring i vår fackliga verkstad. I vår verkstad bygger vi vidare på värden om frihet, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet. Vår tilltro till alla människors lika värde är orubblig.

ferbe öppning

– Vi tar kampen vidare om hur medlemmarnas arbetsvardag, arbetsplats och löner ska kunna ut­vecklas och förbättras. Om hur vi vill se industrins utveckling. Om vilket slags Sverige, Europa och värld vi vill ha.

Med dessa ord inledde förbundsordförande Anders Ferbe i dag IF Metalls tredje ordinarie kongress på Folkets Hus i Stockholm.

Kongressen pågår den 16–19 maj. Förutom att välja förbundsstyrelse ska de 300 kongressombuden bestämma förbundets inriktning för de kommande tre åren.

Kongressen 2014 kännetecknas av en stark framtidstro och visioner – kongressens devis är Vi utvecklar människor och industri.

– I vår fackliga verkstad blir ritningar och planer tes­tade inför verklighetens behov och möjligheter. Med färdighet och kunskap slipas och uppgraderas de, för att kunna förändra på tusentals arbetsplatser.

Några kallar det att vara pragmatisk och anpasslig.

– Vi kallar det leveranssäkerhet till våra medlemmar. I jobbet, i deras vilja till ett bättre samhälle. Vi vill, vi kan, vi törs utmana. Vi visar att vi kan hitta lösningar också på svåra frågor. På samma sätt som våra medlemmar löser produktionens eller in­genjörens problem, sa Anders Ferbe.