Paneldebatt - Vår organisation

Medverkande:
Adrian Avdullahu, Volvo Göteborg
Kaisa Karro, SSU:s förbundsstyrelse
Marijan Kozjak, Handels Göteborg

Moderator: Helle Klein, Dagens Arbete