Utmaningar för en fortsatt hög organisationsgrad

IF Metalls nyvalda vice förbundsordförande Marie Nilsson inledde kongressavsnittet Vår organisation tillsammans med Adrian Avdullahu i filmen med samma namn.

 

IF Metalls organisationsgrad är fortfarande hög, 79 procent, men ser ut på ett annat sätt idag.

– När förbundet bildades 2006 hade vi 22 stora arbetsplatser med över 1 000 anställda. Nu, bara några år senare, är det antalet 14. Idag är det även framförallt i de mindre företagen som vi hittar våra medlemmar, sa Marie Nilsson.

Nästan fyra av tio industriarbetare finns på arbetsplatser som inte har klubb.
– Dessa förändringar måste vi ha med oss när vi planerar vårt framtida organisationsarbete, menar Marie Nilsson. 

Organisering handlar både om att rekrytera nya medlemmar och om att vårda de medlemmar vi har, så att de inte lämnar oss, fortsatte Marie Nilsson.
– Det måste vara tydligt varför man ska vara medlem i vårt förbund.

Våra medlemsutbildningar är kanske allra viktigast, det är där vi kan rekrytera våra medlemmar. Återväxten av nya förtroendevalda är helt avgörande på att vi engagerar nya medlemmar.

Det är där resan börjar mot att bli en intresserad och engagerad medlem.