Vi ungdomar vill ta mer plats i förbundet

Unga har inte tid att vänta, unga måste fram nu, vi finns och vi kan, sa Simon Lindqvist, IF Metall Södra Norrland, när flera motioner om ungdomsfrågor debatterades.

Kongressen beslutade också om att skynda på processen av föryngring och godkände motionen om att en representant från IF Metalls ungdomskommitté adjungeras till förbundsstyrelsen.

Att släppa fram fler ungdomar i organisationens alla led är möjligt och om vill och kan gå snabbare än nu menade kongressombudet Simon Lindqvist och tog sig själv som exempel på att det kan gå fort ibland:

Simon Lindqvist Cropped

 – För några år sedan var jag en vanlig medlem, sen blev jag förbannad och blev vald till klubbordförande och nu står jag här som kongressombud.

Samtidigt som snabbhet förordades, fanns också motion om en långsiktig plan för centrala ungdomskommitténs arbete. Detta arbete har växt och omfattar flera områden och ett än starkare stöd behövs och beviljades också av kongressen.