Anmälan

Följande besökare kan anmäla sig här. Namnbrickan hämtar du ut i kongressbyrån.

Åhörare
Du som vill delta på kongressen som åhörare gör din anmälan här.

Press
Du som är journalist gör din anmälan här.

Utställare
Ni som ska vara utställare på kongressen från samma bolag/organisation gör er anmälan här.

Ombud/gäster m.fl.
Du får en särskild kallelse/inbjudan med en länk till anmälan.

 

Kontaktuppgifter
postbox.kongress@ifmetall.se
08-786 80 00