Ombud och förbundsstyrelse

Kongresshall och Easymeet

I vyn Kongresshallen på denna sida finns en skiss över ombudens och förbundsstyrelsens stolsplacering i kongresshallen. När du klickar på en röd prick kan du se vem som sitter på stolen.

Ombuden presenteras med foto, namn och avdelning. Efter hand fyller vi på med stolsnummer samt några personliga frågor och svar om exempelvis kongressens viktigaste frågor, antal kongresser man deltagit på, favoritdjur etc.

Fotona kommer inte att finnas i handboken, utan endast här i kongressguiden.

Både inför och under kongressen används verktyget Easymeet för ombud och förbundsstyrelse.