Så arbetar en IF Metallkongress

Välkommen!

Välkommen som ombud till IF Metalls kongress den 16–19 maj 2014. Tillsammans med övriga 299 ombud och förbundsstyrelsen ska du lägga fast förbundets inriktning för den kommande kongressperioden i en rad angelägna frågor.

Förutom motioner och utlåtanden ska kongressen bland annat ta ställning till ekonomikommitténs rapport och förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer, välja förbundsstyrelse och ledamöter till andra uppdrag samt utvärdera kongressperiodens verksamhetsår 2011–2013.

Både inför och under kongressen används verktyget Easymeet för ombud och förbundsstyrelse.