Material för nedladdning

Preliminär tidsplan – uppdaterad 2014-05-06

 Tidplan

ikonPDF Preliminär tidsplan


 Beslutsbok 2014 – hela 

 Beslutsbok

ikonPDF Beslutsbok 2014 (OBS! 514 sidor)


Valberedningens förslag 

 Valberedning

ikonPDF Valberedningens förslag 2014


Verksamhetsberättelse

 Verksamheten

ikonPDF Verksamheten 2013

 Beslutsbok 2014 – uppdelad

        Innehållsförteckning och förord

       ikonPDF Innehållsförteckning
       ikonPDF Förord

        Do 4 Kongressens dagordning  

       ikonPDF  Dagordning

        Do 5 Kongressens arbetsordning

       ikonPDF  Arbetsordning

        Do 7 Granskningskommitté

        Do 9 Valordning

        Do 10 Val

       ikonPDF  Val

        Do 11 Val av ersättare

       ikonPDF  Val av ersättare

        Do 17 Vår arbetsplats

        Do 18 Vår organisation

        Do 19 Vårt samhälle

        Do 20 Förslag till handlingslinjer


Handbok

 Handbok_omslag

ikonPDF Handbok


Så arbetar en IF Metallkongress 

 Sa Arbetar Omslag

ikonPDF Så arbetar en IF Metallkongress (uppdaterad mars 2014)

 


Diskussionsmaterial

Inbjudan Affisch  
ikonPDF Inbjudan – var med och påverka ikonPDF Arbetsplatsaffisch – diskutera  
     
Arbetsplats Organisation Samhalle
ikonPDF Vår arbetsplats  ikonPDF Vår organisation ikonPDF Vårt samhälle

 


Fördjupningsmaterial till diskussioner

        Vår arbetsplats 

        Vår organisation

        Vårt samhälle


Handledarmaterial

ikonPPT Vår arbetsplats
ikonPPT Vår organisation
ikonPPT Vårt samhälle
ikonPPT Introduktion möten