Motioner från hela landet

Till IF Metalls kongress i maj har det kommit in 497 motioner. Här kan du se från vilken avdelning de kommit och vad motionerna handlar om.

Alla motioner är sorterade in under de tre ämnesområdena Vår arbetsplats, Vår organisation och Vårt samhälle. Om du klickar på ikonerna i kartan kan du se hur många motioner som kommit in under respektive område. Du kan också se vad motionerna handlar om och vilken avdelning som skickat in dem. Fler avdelningar än den som sänt motionen kan dock stå bakom en och samma motion.

Under kongressen ska vi ta ställning till många olika förslag, bland annat motioner och utlåtanden över dessa. Motioner och utlåtanden samt andra beslutsunderlag finns i beslutsboken som du kan läsa och/eller ladda ned från Materialsidan.

För ombuden finns alla handlingar på Easymeet.

Antal inskickade motioner 

Motioner - Vår arbetsplats
Motioner - Vår organisation
Motioner - Vårt samhälle
228
147
148