Skicka in en bild!

På en kongress diskuteras och tas beslut om bland annat hur vi ska påverka löner, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Vi vill att du, ditt jobb och din vardag ska vara närvarande på kongressen. Låt debatten ramas in av dina och andras bilder från hela landet! Du kan skicka in, eller tagga, så många bilder du vill.

Du kan skicka in bilder på flera sätt; använd #ifmetallkongress2014 på Instagram så hittar vi bilden. Eller ladda upp den här på sidan. Du kan även maila in den på bild@ifmetallkongress.seBilderna kommer att visas på kongressens webb, dekor och annat material från och med nu och fram till och med kongressen i maj 2014.  

Några saker att tänka på

Ladda inte upp bilder som strider mot svensk lag eller som kan uppfattas som sexistiska, främlingsfientliga eller på annat sätt upplevas som kränkande.

Tar du bilder på din arbetsplats så tänk på att där kan finnas regler kring fotografering som du behöver ta hänsyn till. 

Genom att skicka in bilden så ger du IF Metall rätten att använda bilden i material innan och under kongressen.

Har du frågor så hör av dig till bild@ifmetallkongress.se
...

1. Välj en bild från din dator